Podporne skupine za dojenje kot element opolnomočenja staršev

Strokovni članek, ki sta ga napisali avtorici pred. Cvetka Skale in Jasna Baliban. Članek je napisan na temo podpornih skupin za dojenje kot element opolnomočenja staršev. Povzetek Uvod: Namen podpornih skupin za dojenje je nuditi podporo in pomoč vsem materam in družinam, ki želijo dojiti svoje otroke. O tem govorita tudi Deseti korak pobude za […]

Dojenje-prvi teden

Prvi teden po otrokovem rojstvu je tisti, v katerem največkrat nastopijo težave. Tem se lahko izognemo, če vemo kakšne so in kaj pričakovati.

Že prvi teden dojenja je za nekatere matere in novorojenčke lahka naloga, za druge ne. Prvi teden po otrokovem rojstvu je tisti, v katerem največkrat nastopijo težave, vendar se kljub številnim vprašanjem, skrbem in problemom, ki nastopijo, postopoma uredijo. Mnogim težavam se lahko izognemo že s tem, če vemo, kaj je normalno, kaj naj pričakujemo […]