Vpliv dojenja in prehrane s prilagojenim mlekom na prekomerno telesno maso otrok

Strokovni članek avtorjev Žive Fras, prof. dr. Marka Krefta in doc. dr. Evgena Benedika. Članek je napisan na temo vpliva dojenja in prehrane s prilagojenim mlekom na prekomerno telesno maso otrok. Povzetek Uvod: Dojenje se poleg ostalih pozitivnih učinkov, ki jih ima ta akt na dojenega otroka, vse pogosteje povezuje tudi s preprečevanjem pojava prekomerne […]