PobudeDojenju prijazen neonatalni oddelek

Dojenju prijazen neonatalni oddelek

Pobuda je namenjena neonatalnim oddelkom v bolnišnicah, ki želijo pridobiti naziv Dojenju prijazni neonatalni oddelek – DPNO. Temelji na razširitvi in prilagoditvi Desetih korakov za zaščito, spodbujanje in podporo dojenju na neonatalnih oddelkih je osnovan na programu za NPP. Za pridobitev naziva je potrebno dosledno spoštovati in udejanjati “Deset korakov do uspešnega dojenja”.

Pobudo DPNO smo začeli uvajati in prilagajati leta 2015, povzeto po Nordijski in Quebeški delovni skupini  na Pediatrični kliniki v Ljubljani leta 2016 in Kliniki za pediatrijo v Mariboru leta 2017.Obe ustanovi sta v postopku pridobitve naziva DPNO.

Deset korakov do Dojenju prijaznih neonatalnih oddelkov

1. korak

Oddelek pripravi pisna pravila o dojenju v ustanovi, ki jih redno predstavlja vsemu zdravstvenemu osebju.

2. korak

Vse zdravstveno osebje mora biti izobraženo in izurjeno za obvladanje specifičnih znanj in spretnosti za izvajanje pravil o dojenju.

3. korak

Vse hospitalizirane nosečnice s tveganjem za prezgodnji porod ali rojstvo bolnega novorojenca je potrebno poučiti o prednostih dojenja ter pravilnem vodenju laktacije in dojenja.

4. korak

Spodbujati je potrebno zgodnji, stalni in dolgotrajni stik koža-na-kožo med materjo in otrokom – kenguru materina nega (Kangaroo Mother Care).

5. korak

Materam je potrebno pokazati kako začeti in vzdrževati laktacijo ter vzpostaviti zgodnje dojenje, kjer je edini kriterij stabilnost novorojencev.

6. korak

Novorojenci razen dojke/materinega mleka, ne prejemajo druge hrane, niti tekočine, razen kadar bi bilo to medicinsko upravičeno.

7. korak

Materam in novorojencem je potrebno omogočiti, da so skupaj vseh 24 ur.

8. korak

Spodbujati je potrebno dojenje po želji ali, če je potrebno delno dojenje po želji, kot prehodno strategijo za nedonošenčke in bolne novorojence.

9. korak

Spodbujati je potrebno alternativne metode dohranjevanja namesto stekleničk, vsaj dokler dojenje ni dobro vzpostavljeno, uporaba cucljev ali prsnih nastavkov – le v upravičenih primerih.

10. korak

Pripraviti starše za nadaljevanje dojenja doma in jim po odpustu zagotoviti dostop do skupin za podporo dojenju.

Neonatalni oddelki z nazivom

Dojenju prijazen neonatalni oddelek

UKC Ljubljana
Pediatrična klinika
V postopku pridobivanja naziva od septembra 2017
UKC Maribor
Klinika za pediatrijo
V postopku pridobivanja naziva od novembra 2016
Preberi več

o pobudah in delu

Dojenju prijazna zdravstvena ustanova
Dojenju prijazna zdravstvena ustanova
Novorojencem prijazna porodnišnica
Novorojencem prijazna porodnišnica
Dojenju prijazno mesto
Dojenju prijazno mesto