Dojenju prijazno mesto Kranj

Mestna občina KRANJ je v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva DOJENJU PRIJAZNO MESTO.
Osnovni podatki
Mesto: Mestna občina Kranj
Župan: Matjaž Rakovec
Število prebivalcev ob pristopu: 56.715
Datum pristopa k pridobitvi naziva Dojenju prijazno mesto: 29. 01. 2021
Koordinator/ica projekta Dojenju prijazno mesto s strani občine: Tina Bermež, višja svetovalka v Oddelku za družbene dejavnosti
Sodelujoči partnerji v projektu: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Zdravstveni dom Kranj, Gorenjske lekarne Kranj
Preberi več

Dojenju prijazno mesto Kranj