Dojenju prijazno mesto – izobraževanje 2024
Dojenju prijazno mesto
2024

Mesto, ki se je pridružilo k pobudi Dojenju prijazno mesto (v nadaljevanju DPM) sporoča svojim zaposlenim in prebivalcem, da jim želi boljše zdravje, manj neenakosti, bolj zdravo okolje in tudi splošni dolgotrajni napredek. Skupnosti pošilja sporočilo, da spoštuje njihove želje in ceni prednosti dojenja za zdravje otroka, družine in skupnosti.

Pobuda DPM je nova v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru. Sloni na dokumentu »10 korakov do Dojenju prijaznega mesta«, ki je osnova za pridobitev naziva.

Izobraževanje v obsegu 5. ur zagotavlja doseganje 2. koraka in je namenjeno zaposlenim v mestni upravi, ki delajo s strankami. Udeleženci bodo spoznali pomen dojenja in pobud za podporo dojenju, kako se zagotavlja in organizira pomoč pri dojenju, predstavljen bo Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka in veščine komuniciranja za podporo dojenju. Na koncu bodo organizirane praktične vaje in preverjanje znanja.

Predavatelji

prim.
Andreja Tekauc Golob,
dr. med, spec. pediater, IBCLC
pred.
Cvetka Skale,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
asist.
Polona Greif,
uni. dipl. soc. ped., ZDT
pred.
Renata Vettorazzi,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Datum:

25. januar 2024

Lokacija:
Spletno izobraževanje
Organizator:
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija