NOSDO nas

NOSD

Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja

Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD) je ekipa strokovnjakov s področja zdravstva, ki deluje pod okriljem Slovenske fundacije za UNICEF z namenom spodbujanja dojenja v slovenskem prostoru. Cilj dela je širiti znanje o dojenju in laktaciji med zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki, materami in širšo javnostjo, z željo povečati delež izključnega dojenja prvih 6 mesecev otrokovega življenja ter nadaljevanja dojenja do drugega leta otrokove starosti, kot svetujejo smernice Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a.

Cilji in poslanstvo NOSD

UNICEF-ov nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD)  sestavljajo strokovnjaki, ki delujejo na področju zdravstva (porodništvo, pediatrija, zdravstvena nega in javno zdravje) kot izvajalci zdravstvenega varstva, učitelji na fakultetah, svetovalke za dojenje z mednarodno licenco IBCLC in laične svetovalke.

Cilj delovanja odbora je, da skozi promocijo strokovnih vsebin s področja laktacije in dojenja, spodbujati dojenje in s tem zdravo rast in razvoj otrok ter srečno materinstvo.

Poslanstvo NOSD je

V ta namen NOSD

Strokovnjaki NOSD

Zadnje novice

Zaščita dojenja je naša skupna odgovornost
Slovenj Gradec in Mislinja pristopila k projektu Dojenju prijazno mesto
40. obletnica sprejetja Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka
Preberi več

Zgodovina NOSD

Svetovna zdravstvena organizacija iz Deklaracije Innocenti (Deklaracija) oblikuje priporočila in politike za spodbujanje, zaščito in podporo dojenja

30. maja je ustanovljen Nacionalni odbora za spodbujanje dojenje (NOSD) na priporočilo UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Odbor je imel 12 članov, ki mu je predsedoval asist. dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije

Prvič je izdana knjižica »Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater« avtorice dr. Silvestre Hoyer. Knjižico vsako leto založi UNICEF Slovenija in jo brezplačno razdeli vsem nosečnicam v Sloveniji

Prvi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencu prijaznih porodnišnic (NPP), ki se je izvedel junija na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Drugi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Organizirano je prvo izobraževanje za ocenjevalce NPP v Osijeku

23. junija je narejena prva ocena NPP v Ljubljani

04. julija je narejena prva ocena NPP v Celju

Tretji 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel novembra v UKC Maribor na Kliničnem oddelku za ginekologijo in perinatologijo

Četrti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana Prvi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU), ki se je izvedel marca na 11. Srečanju pediatrov Slovenije v Mariboru

22. aprila je narejena prva ocena NPP v Mariboru

Peti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel junija na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

17. junija je narejena prva ocena NPP na Ptuju

1. julija je narejena prva ocena NPP v Novem mestu

Prvi simpozij v Laškem, ki je potekal med 22. in 23. oktobrom z naslovom: «Dojenje na prelomu tisočletja«

9. novembra je narejena prva ocena NPP v Novi Gorici

Šesti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel januarja v SB dr. F. Derganca v Novi Gorici

Sedmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v BGP Postojna

Spomladi je posnet prvi izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

8. junija je narejena prva ocena NPP na Jesenicah

Osmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra v SB Murska Sobota

9. novembra je narejena prva ocena NPP v Novi Gorici

Deveti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel junija v ZD Koper

Drugi simpozij v Laškem, ki je potekal med 12. in 13. oktobrom z naslovom: «Novorojenčkom prijazne porodnišnice«

Osmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra v SB Murska Sobota

9. novembra je narejena prva ocena NPP v Novi Gorici

Članice in člani NOSD so osebno od gospe Carol Bellamy v začetku septembra 2002 sprejeli zasluženo UNICEF-ovo priznanje za dosedanje zelo uspešno prostovoljno delo

Na pobudo NOSD se v Sloveniji prične obeleževati teden dojenja med 01. in 07. oktobrom

Deseti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v SB Celje

Drugi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel junija v ZD Ljubljana

Tretji simpozij v Laškem, ki je potekal med 10. in 11. oktobrom z naslovom: «Dojenje za zdravo življenje«

Tretji tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v ZD Murska Sobota

Pričeli smo z redno organiziranim izbirnim študijem »Dojenje in laktacija« za bodoče medicinske sestre in babice na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (doc. dr. Silvestra Hoyer )

Prvo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, ki je potekalo maja v Celju

To leto je narejena mednarodna raziskava, kjer je Slovenija po raziskavah zasedla prvo mesto glede na rojstvo novorojenčkov, ki so bili rojeni v NPP (85 %).

Četrti simpozij v Laškem, ki je potekal 30. septembra in 1. oktobra z naslovom: «Dojenje za zdravo življenje«

Peti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v ZD Maribor

10 let delovanja NOSD. V tem času je v odboru aktivno sodelovalo 38 članov in članic različnih strok in zaposlitev 17. januarja je narejena prva ocena NPP v Trbovljah

Ob sodelovanju članic in članov NOSD ter strokovnih služb Ministrstva za zdravje R Slovenije je nastal prvi slovenski prevod Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka

Enajsti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel aprila na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Peti simpozij v Laškem, ki je potekal med 05. in 06. oktobrom z naslovom: «Prvo dojenje- jamstvo za uspešno dojenje«

13. november je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v Mariboru

Drugo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje v sodobni praksi« je potekalo maja v Laškem

Tretje strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Nasprotujoča si mnenja o dojenju« je potekalo oktobra v Laškem

Dvanajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel aprila v ZZZV Ljubljana

Trinajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel maja v ZZZV Ljubljana

Šesti simpozij v Laškem, ki je potekal med 02. in 03. oktobrom z naslovom: «Dojenje – smo pripravljeni na nove izzive«

Šesti in sedmi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v SB Celje

Četrto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Doječe matere, otroci in zdravila« je potekalo oktobra v Laškem

Posodobljen izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

13. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Celje

Sedmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – presegamo omejitve časa in prostora«

Posodobljen izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

13. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Celje

Sedmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – presegamo omejitve časa in prostora«

Osmi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v SB Novo mesto

Deveti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel aprila v SB Novo mesto

Osmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 04. in 05. oktobrom z naslovom: «Dojenje – izziv sodobne ženske«

Štirinajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v SB Nova Gorica

Šesto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje zmaga za vse življenje« je potekalo oktobra v Laškem

Petnajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel februarja v SB Jesenice

Deseti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel novembra za primorske ZD v MC Ajdovščina

Sedmo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje in delo- naj deluje« je potekalo oktobra v Laškem

17. december je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Novo mesto

Prvi in drugi skupni modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel aprila in junija na Ginekološki kliniki v UKC Ljubljana

Prvi tečaj za ocenjevalce NPP in DPZU - prilagojen originalni tečaj: UNICEF/WHO Baby Friendly Hospital Initiative Assessor Training, 2009) izveden maja v Dobrni.

Priprava prvih prevodov dokumentov za uvajanje NEO-BFHI oddelkov na neonatalnih oddelkih UKC

Deveti simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – ključ za trajnostni razvoj«

Oktobra je obeleženo 20 let delovanja NOSD, ob tem je UNICEF Slovenija podelil jubilejna priznanja za odlično in predano strokovno ter organizacijsko delo pri spodbujanju, podpori in zaščiti dojenja v Republiki Sloveniji. Priznanja so prejeli dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik, doc. dr. Silvestra Hoyer in prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec pediatrije

Tretji in četrti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel februarja na Debelem rtiču in junija v UKC Maribor

Osmo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Skupaj ohranjamo dojenje« je potekalo oktobra v Laškem

Prva delavnica za zdravstveno osebje za pridobitev naziva Dojenju prijazen neonatalni oddelek (DPNO), ki je bil organiziran oktobra na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana

Drugi tečaj za zdravstveno osebje za pridobitev naziva Dojenju prijazen neonatalni oddelek (DPNO), ki je bil organiziran februarja na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana

Peti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel februarja v Celju

Interno izobraževanje za člane NOSD v aprilu v Ljubljani

16. april prevzame predsedovanje NOSD prim. Andreja TEKAUC GOLOB, dr. med, spec. pediatrije, IBCLC

8. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v ZD Tolmin

Interno izobraževanje za izvajanje ocenjevanj NPP in DPZU za člane NOSD, ki je organizirano septembra v Ljubljani

Šesti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel septembra v Celju

Deseti simpozij v Laškem, ki je potekal med 28. in 29. septembrom z naslovom: «Dojenje: dober temelj za življenje«

11. oktobra je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Slovenj Gradec

Sedmi modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel aprila v UKC Maribor

Deveto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje«, ki je potekalo oktobra v Laškem

Osmi modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel marca na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana.

Priprava in izvajanje nove pobude Dojenju prijazno mesto (DPM), ki jo podpira in sofinancira Ministrstvo za zdravje v sklopu Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, v katerem je dojenje prepoznano kot ključni dejavnik za razvoj poznejših zdravih prehranskih navad posameznika.

Enajsti mednarodni simpozij, ki je potekal 9. in 10. oktobra z naslovom: «Podprimo dojenje za zdravje planeta«. Izobraževanje je potekalo preko spleta.

Novembra je objavljen javni razpis z vabilom vsem slovenskim mestom, da se vključijo v pilotski projekt za vzpostavitev Dojenju prijaznega mesta (DPM).

Februarja so se v pobudo »Dojenju prijazno mesto« vključila štiri mest: Kranj, Novo mesto, Slovenj Gradec in Mislinja z željo, da postanejo v prva mesta v Sloveniji s tem nazivom in uresničevala podporo in zaščito dojenju v lokalnem okolju.

Deveti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP), Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU) in Dojenju prijaznih mest (DPM), ki se je izvedel marca preko spleta.

Maja smo obeležili 25 let delovanja NOSD. V tem času je v odboru aktivno sodelovalo 45 članov in članic različnih strok in zaposlitev.

1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
To spletno mesto uporablja piškotke

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.