»PODPRIMO DOJENJE ZA ZDRAVJE PLANETA«
»Support breastfeeding for a healthier planet«

XI. MEDNARODNI SIMPOZIJ DOJENJU IN LAKTACIJI »11th International Symposium on Breastfeeding and Lactation«

09. – 10.oktober 2020, Kulturni center Laško
09th – 10th Oktober 2020, Laško Cultural Centre

Vabimo vas na tradicionalni mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji, ki bo potekal v petek in soboto, 09. in 10. oktober 2020 v Kulturnem centru Laško pod naslovom Svetovnega tedna dojenja »Podpiramo dojenje za zdravje planeta«.

Cilj strokovnega srečanja ob tednu dojenja v Sloveniji je aktivna izmenjava izkušenj o dojenju in materinemu mleku. Srečanje je namenjeno strokovnjakom različnih profilov, kot so: družinski zdravniki, pediatri, porodničarji, patronažne medicinske sestre, svetovalke za dojenje, zdravstveno osebje porodnišnic, pediatričnih oddelkov in ambulant ter drugih ustanov, kjer obravnavajo doječe matere in njihove otroke.

Organizatorji so povabili domače in tuje strokovnjake, ki delujejo na področju dojenja in prehrane otrok. Predviden je tudi dodaten čas za čim bolj aktivno razpravo o predavanjih ter izmenjavo izkušenj o laktaciji in dojenju v različnih okoljih.

PROGRAM še ni dokončen, zato so možne še manjše vsebinske spremembe.

Organizatorji

UNICEF-ov Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja.

Kraj srečanja

Kulturni center Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško.

Prijava

Prijavite se lahko do 30. 9. 2020 z izpolnitvijo prijavnice.

Kotizacija

220 EUR  (DDV je vključen v ceno). Upokojenci in študentje imajo prost vstop. V kotizacijo je vključena pravica do udeležbe na predavanjih in v razpravah ter gradivo s povzetki predavanj.

Licenčne točke

Udeležba na strokovnem srečanju zagotavlja licenčne točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije in pri Zdravniški zbornici Slovenije ter  točke CERP.