Tečaji

XI. MEDNARODNI SIMPOZIJ O DOJENJU IN LAKTACIJI
»11th International Symposium on Breastfeeding and Lactation«

9. - 10.

oktober 2020

Kulturni center Laško

Pretekli tečaji

OSNOVNI MODULARNI TEČAJ
SPODBUJANJE IN VZDRŽEVANJE DOJENJA

5. - 7.

marec 2020

UKC Ljubljana

Strokovno srečanje o dojenju in laktaciji
"Iz prakse v prakso"

4.

oktober 2019

Kulturni center Laško

Osnovni tečaj o dojenju

11. - 13.

april 2019

UKC Maribor

Mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji

28. - 29.

september 2018

Kulturni center Laško

100-urni tečaj za pridobitev licence mednarodnega svetovalca za laktacijo in dojenje IBCLC

22. - 24.

november 2018

24. - 26.

januar 2019

21. - 23.

marec 2019

Terme Dobrna