CILJI NOSD:

Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD) pri UNICEF sestavljajo strokovnjaki, ki delujejo na področju zdravstva (porodništvo, pediatrija, zdravstvena nega in javno zdravje) kot izvajalci zdravstvenega varstva, učitelji na fakultetah, svetovalke za dojenje z mednarodno licenco IBCLC in laične svetovalke.

Cilj delovanja odbora je, da skozi promocijo strokovnih vsebin s področja laktacije in dojenja, spodbujati dojenje in s tem zdravo rast in razvoj otrok ter srečno materinstvo.

POSLANSTVO NOSD:

 • promovirati dojenje v strokovnih in laičnih krogih
 • izvajati mednarodne akcije UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije za spodbujanje dojenja in certificirati Novorojencu prijazne porodnišnice in Dojenju prijazne zdravstvene ustanove
 • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih strokovnjakov in laičnih svetovalk
 • spodbujati strokovni razvoj in prenos dobrih praks
 • sodelovati pri oblikovanju nacionalne strategije na področju zdravja otrok in zdrave prehrane

V ta namen NOSD:

 • Organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje in konference o dojenju
 • Sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno in znanstveno-raziskovalno ukvarjajo s tem področjem in izvajajo zdravstveno varstvo žensk in otrok
 • Spodbuja raziskovalno in pedagoško dejavnost svojih članov
 • Obvešča javnost o problemih in napredku na področju dojenja
 • Za mlade starše izdaja knjižice s praktičnimi nasveti o dojenju, ki brezplačno prejmejo v vseh slovenskih porodnišnicah
 • Kot svojo redno dejavnost odbor vsako leto organizira strokovno srečanje o aktualnih temah s področja dojenja, ki se ga udeležujejo tudi tuji strokovnjaki.
 • Aktivnost članov odbora se kaže tudi v udeležbi na evropskih in svetovnih kongresih ter sodelovanju v projektih.
 • NOSD se povezuje s sorodnimi organizacijami v tujini. Leta 2003 je prejel tudi mednarodno priznanje za prostovoljstvo.