Vlaganje v družini prijazne politike je dobro za družine, podjetja in gospodarstvo

Vlaganje v družini prijazne politike je dobro za družine, podjetja in gospodarstvo

Naložbe v družini prijazne politike so dobre za družino, podjetja in gospodarstvo. Kljub temu tovrstne politike za mnoge starše po svetu še niso realnost.

Dokazano je, da kombinacija pravilne prehrane, ljubečega okolja in spodbudne nege v prvih letih otrokovega življenja krepi njegove razvijajoče se možgane. Pomanjkanje družini prijaznih politik pa mnogim staršem po svetu preprečuje, da bi ta dragocen čas lahko optimalno izkoristili ter svojim otrokom omogočili najboljši začetek življenja.

Ne samo, da se družinam prijazne politike odražajo v bolj zdravih, bolje izobraženih otrocih, večji enakosti spolov in trajnostni rasti, povezane so tudi z večjo produktivnostjo delovne sile ter sposobnostjo podjetja, da pritegne, motivira in obdrži zaposlene.

Dobra novica pri tem je, da se vse več podjetij zaveda vrednosti družinam prijaznih politik. Hkrati pa je napredek v poslovnem in političnem svetu prepočasen, zato so nujno potrebne večje naložbe  vanje. Družini prijazne politike so dobre za otroke, ženske, podjetja in gospodarstvo. UNICEF poziva vlade in podjetja, naj preoblikujejo delovna mesta prihodnosti na način, da otrokom zaposlenih omogočijo najboljši začetek življenja, okrepijo vlogo žensk ter povečajo produktivnost.

10 načinov, kako so lahko podjetja bolj družinam, preberite tukaj.

Vlaganje v družini prijazne politike je dobro za vse

Dobro za otroke

 • Vlaganje v zgodnji razvoj otrok je eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje otrokovih veščin, sposobnosti in produktivnosti. Kljub temu je 43 odstotkov otrok, mlajših od 5 let
 •  (kar predstavlja 250 milijonov otrok) v nevarnosti, da ne bodo uresničili svojih potencialov zaradi revščine, slabega zdravja in prehrane ter pomanjkanja zgodnjih spodbud.
 • Čeprav si starši za svoje otroke želijo le najboljše, številni nimajo druge možnosti, kot da se prilagodijo dolgim delovnikom, vključno z nadurami. To pomeni, da so mnogi starši zdoma ali jim primanjkuje časa, ki bi ga lahko preživeli s svojimi majhnimi otroki.
 • Samo 42 držav ima nacionalne politike, ki staršem in skrbnikom zagotavljajo čas in sredstva (šest mesecev plačanega porodniškega dopusta in štiri tedne plačanega očetovskega dopusta), da skrbijo za svoje otroke. Slovenska zakonodaja je pri tem med družinam prijaznejšimi v primerjavi z drugimi državami, saj med pravicami ob rojstvu otroka materam omogoča 105 dni materinskega dopusta, obema staršema pa starševski dopust (v skupnem trajanju 260 dni).

Dobro za ženske

 • Cenovno dostopne storitve, povezane s skrbjo za otroke in družino, lahko ženskam omogočijo, da ostanejo zaposlene in tako prispevajo k družinskemu proračunu, podjetju in gospodarstvu. McKinsey je leta 2015 poročal, da bi enakopravna udeležba žensk kot delovne sile svetovnemu gospodarstvu do leta 2025 doprinesla 12 bilijonov dolarjev.
 • Dostop do kakovostnega otroškega varstva in družini prijazne politike zgodnjega razvoja otrok so ključnega pomena za zmanjšanje neravnovesij med spoloma ter spodbujanje večje soodgovornosti med ženskami in moškimi.

Dobro za posel

 • V mnogih državah podjetja prepoznavajo vrednost družinam prijaznih politik, ki pomagajo obdržati zaposlene, zmanjšujejo odsotnost z dela in nižajo stroške zaposlovanja.
 • Zaposlenim staršem, zlasti materam, take politike omogočajo napredovanje v karieri. To pripomore k večji zavzetosti za delo, povečanju konkurenčnost podjetja in lažjemu privabljanju talentov. Hkrati pomaga izboljšati podobo blagovne znamke in približati podjetje svetovnim standardom trajnosti.
 • Družini prijazne politike povečujejo verjetnost, da se bodo ženske po porodniškem dopustu vrnile na delo. Spolno nevtralna starševska politika pomaga tudi pri blaženju tako imenovanega »maminega davka« (v angleščini »mommy tax«). S prerazporeditvijo gospodinjskega dela in omogočanjem očetom, da sodelujejo pri starševskih odgovornostih, se manjša verjetnost, da bodo ženske ostale doma, s čimer se tudi manjša razlika v zaslužku med spoloma, večata pa se enakost med spoloma in gospodarska produktivnost.

Dobro za gospodarstvo

 • Družini prijazne politike spodbujajo gospodarsko rast in nacionalni BDP.
 • Družinam prijazne politike, ki so jih v zadnjih 50 letih uvedle nordijske države, in s tem povezano povečanje zaposlovanja žensk, so povečale rast BDP-ja za 10 do 20 odstotkov na prebivalca.

UNICEF-ova vizija

UNICEF vlade in podjetja poziva, da omogočijo ustrezen starševski dopust, plačane odmore za dojenje, cenovno ugodno, dostopno in kakovostno otroško varstvo ter otroške dodatke.

UNICEF-ov program družinam prijaznih politik želi ustvariti naslednje premike:

 • Od »materinskega« do »starševskega« dopusta: čas in podpora vseh ključnih skrbnikov, vključno z očeti, sta pomembna za razvoj majhnih otrok. Prehod z materinskega na starševski dopust je eden od načinov za krepitev vezi med dojenčkom in obema skrbnikoma.
 • Od »infrastrukture« do »ljudi«: vlagati moramo v družine, ne le v infrastrukturo, kot so varnejši delovni pogoji in sobe za dojenje. Tako bodo starši lahko otrokom nudili podporo in z njimi preživljali čas.
 • Od »individualne odgovornosti« do »soodgovornosti«: ustrezno ravnovesje med delom in družino ni samo stvar posameznika. To je skupna odgovornost vlad, delodajalcev v zasebnem sektorju in družin.
 • Od »zmanjševanja starševskega stresa« do »povečanja blaginje družine«: družini prijazne politike lahko pomagajo zmanjšati starševski stres in spodbujajo dobro počutje staršev. To pa vodi do boljših podjetij, srečnejših družin in bolj zdravih otrok.

Članek povzema izvorno besedilo, ki je dostopno tukaj.

Avtor

UNICEF_logo_800x800
UNICEF Slovenija

Vam je vsebina všeč? Delite jo:

Naj otrok izbira pot

Knjižna uspešnica

Terminološki slovar laktacije in dojenja

NOSD novice

e-novice
Prijavite se na naše e-novice

Za prijavo na e-novice v obrazec vpišite svoj e-naslov in pošiljali vam bomo najbolj brane vsebine o dojenju.

Najbolj brano

Najbolj brane vsebine