fbpx

ZGODOVINA NOSD

1990
Svetovna zdravstvena organizacija iz Deklaracije Innocenti (Deklaracija) oblikuje priporočila in politike za spodbujanje, zaščito in podporo dojenja
1990
1996
30. maja je ustanovljen Nacionalni odbora za spodbujanje dojenje (NOSD) na priporočilo UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Odbor je imel 12 članov, ki mu je predsedoval asist. dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije

Prvič je izdana knjižica »Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater« avtorice dr. Silvestre Hoyer. Knjižico vsako leto založi UNICEF Slovenija in jo brezplačno razdeli vsem nosečnicam v Sloveniji
1996
1997
Prvi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencu prijaznih porodnišnic (NPP), ki se je izvedel junija na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Drugi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana
1997
1998
Organizirano je prvo izobraževanje za ocenjevalce NPP v Osijeku

23. junija je narejena prva ocena NPP v Ljubljani

04. julija je narejena prva ocena NPP v Celju

Tretji 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel novembra v UKC Maribor na Kliničnem oddelku za ginekologijo in perinatologijo
1998
1999
Četrti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana Prvi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU), ki se je izvedel marca na 11. Srečanju pediatrov Slovenije v Mariboru

22. aprila je narejena prva ocena NPP v Mariboru

Peti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel junija na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

17. junija je narejena prva ocena NPP na Ptuju

1. julija je narejena prva ocena NPP v Novem mestu

Prvi simpozij v Laškem, ki je potekal med 22. in 23. oktobrom z naslovom: «Dojenje na prelomu tisočletja«

9. novembra je narejena prva ocena NPP v Novi Gorici
1999
2000
Šesti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel januarja v SB dr. F. Derganca v Novi Gorici

Sedmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v BGP Postojna

Spomladi je posnet prvi izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

8. junija je narejena prva ocena NPP na Jesenicah

Osmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra v SB Murska Sobota
2000
2001
Deveti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel junija v ZD Koper

Drugi simpozij v Laškem, ki je potekal med 12. in 13. oktobrom z naslovom: «Novorojenčkom prijazne porodnišnice«
2001
2002
Članice in člani NOSD so osebno od gospe Carol Bellamy v začetku septembra 2002 sprejeli zasluženo UNICEF-ovo priznanje za dosedanje zelo uspešno prostovoljno delo

Na pobudo NOSD se v Sloveniji prične obeleževati teden dojenja med 01. in 07. oktobrom
2002
2003
Deseti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v SB Celje

Drugi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel junija v ZD Ljubljana

Tretji simpozij v Laškem, ki je potekal med 10. in 11. oktobrom z naslovom: «Dojenje za zdravo življenje«
2003
2004
Tretji tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v ZD Murska Sobota

Pričeli smo z redno organiziranim izbirnim študijem »Dojenje in laktacija« za bodoče medicinske sestre in babice na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (doc. dr. Silvestra Hoyer )

Prvo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, ki je potekalo maja v Celju

To leto je narejena mednarodna raziskava, kjer je Slovenija po raziskavah zasedla prvo mesto glede na rojstvo novorojenčkov, ki so bili rojeni v NPP (85 %).
2004
2005
Četrti simpozij v Laškem, ki je potekal 30. septembra in 1. oktobra z naslovom: «Dojenje za zdravo življenje«

Peti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v ZD Maribor
2005
2006
10 let delovanja NOSD. V tem času je v odboru aktivno sodelovalo 38 članov in članic različnih strok in zaposlitev 17. januarja je narejena prva ocena NPP v Trbovljah

Ob sodelovanju članic in članov NOSD ter strokovnih služb Ministrstva za zdravje R Slovenije je nastal prvi slovenski prevod Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka
2006
2007
Enajsti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel aprila na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Peti simpozij v Laškem, ki je potekal med 05. in 06. oktobrom z naslovom: «Prvo dojenje- jamstvo za uspešno dojenje«

13. november je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v Mariboru
2007
2008
Drugo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje v sodobni praksi« je potekalo maja v Laškem

Tretje strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Nasprotujoča si mnenja o dojenju« je potekalo oktobra v Laškem
2008
2009
Dvanajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel aprila v ZZZV Ljubljana

Trinajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel maja v ZZZV Ljubljana

Šesti simpozij v Laškem, ki je potekal med 02. in 03. oktobrom z naslovom: «Dojenje – smo pripravljeni na nove izzive«
2009
2010
Šesti in sedmi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v SB Celje

Četrto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Doječe matere, otroci in zdravila« je potekalo oktobra v Laškem
2010
2011
Posodobljen izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

13. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Celje

Sedmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – presegamo omejitve časa in prostora«
2011
2012
Peto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Iz razumevanja preteklosti načrtujemo prihodnost« je potekalo oktobra v Laškem
2012
2013
Osmi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v SB Novo mesto

Deveti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel aprila v SB Novo mesto

Osmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 04. in 05. oktobrom z naslovom: «Dojenje – izziv sodobne ženske«
2013
2014
Štirinajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v SB Nova Gorica

Šesto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje zmaga za vse življenje« je potekalo oktobra v Laškem
2014
2015
Petnajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel februarja v SB Jesenice

Deseti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel novembra za primorske ZD v MC Ajdovščina

Sedmo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje in delo- naj deluje« je potekalo oktobra v Laškem

17. december je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Novo mesto
2015
2016
Prvi in drugi skupni modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel aprila in junija na Ginekološki kliniki v UKC Ljubljana

Prvi tečaj za ocenjevalce NPP in DPZU - prilagojen originalni tečaj: UNICEF/WHO Baby Friendly Hospital Initiative Assessor Training, 2009) izveden maja v Dobrni.

Priprava prvih prevodov dokumentov za uvajanje NEO-BFHI oddelkov na neonatalnih oddelkih UKC

Deveti simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – ključ za trajnostni razvoj«

Oktobra je obeleženo 20 let delovanja NOSD, ob tem je UNICEF Slovenija podelil jubilejna priznanja za odlično in predano strokovno ter organizacijsko delo pri spodbujanju, podpori in zaščiti dojenja v Republiki Sloveniji. Priznanja so prejeli dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik, doc. dr. Silvestra Hoyer in prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec pediatrije
2016
2017
Tretji in četrti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel februarja na Debelem rtiču in junija v UKC Maribor

Osmo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Skupaj ohranjamo dojenje« je potekalo oktobra v Laškem

Prva delavnica za zdravstveno osebje za pridobitev naziva Dojenju prijazen neonatalni oddelek (DPNO), ki je bil organiziran oktobra na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana
2017
2018
Drugi tečaj za zdravstveno osebje za pridobitev naziva Dojenju prijazen neonatalni oddelek (DPNO), ki je bil organiziran februarja na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana

Peti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel februarja v Celju

Interno izobraževanje za člane NOSD v aprilu v Ljubljani

16. april prevzame predsedovanje NOSD prim. Andreja TEKAUC GOLOB, dr. med, spec. pediatrije, IBCLC

8. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v ZD Tolmin

Interno izobraževanje za izvajanje ocenjevanj NPP in DPZU za člane NOSD, ki je organizirano septembra v Ljubljani

Šesti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel septembra v Celju

Deseti simpozij v Laškem, ki je potekal med 28. in 29. septembrom z naslovom: «Dojenje: dober temelj za življenje«

11. oktobra je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Slovenj Gradec
2018
2019
Sedmi modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel aprila v UKC Maribor

Deveto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje«, ki je potekalo oktobra v Laškem
2019
2020
Osmi modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel marca na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana
2020
1990
Svetovna zdravstvena organizacija iz Deklaracije Innocenti (Deklaracija) oblikuje priporočila in politike za spodbujanje, zaščito in podporo dojenja
1990
1996
30. maja je ustanovljen Nacionalni odbora za spodbujanje dojenje (NOSD) na priporočilo UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Odbor je imel 12 članov, ki mu je predsedoval asist. dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije

Prvič je izdana knjižica »Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater« avtorice dr. Silvestre Hoyer. Knjižico vsako leto založi UNICEF Slovenija in jo brezplačno razdeli vsem nosečnicam v Sloveniji
1996
1997
Prvi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencu prijaznih porodnišnic (NPP), ki se je izvedel junija na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Drugi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana
1997
1998
Organizirano je prvo izobraževanje za ocenjevalce NPP v Osijeku

23. junija je narejena prva ocena NPP v Ljubljani

04. julija je narejena prva ocena NPP v Celju

Tretji 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel novembra v UKC Maribor na Kliničnem oddelku za ginekologijo in perinatologijo
1998
1999
Četrti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana Prvi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU), ki se je izvedel marca na 11. Srečanju pediatrov Slovenije v Mariboru

22. aprila je narejena prva ocena NPP v Mariboru

Peti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel junija na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

17. junija je narejena prva ocena NPP na Ptuju

1. julija je narejena prva ocena NPP v Novem mestu

Prvi simpozij v Laškem, ki je potekal med 22. in 23. oktobrom z naslovom: «Dojenje na prelomu tisočletja«

9. novembra je narejena prva ocena NPP v Novi Gorici
1999
2000
Šesti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel januarja v SB dr. F. Derganca v Novi Gorici

Sedmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v BGP Postojna

Spomladi je posnet prvi izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

8. junija je narejena prva ocena NPP na Jesenicah

Osmi 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel decembra v SB Murska Sobota
2000
2001
Deveti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel junija v ZD Koper

Drugi simpozij v Laškem, ki je potekal med 12. in 13. oktobrom z naslovom: «Novorojenčkom prijazne porodnišnice«
2001
2002
Članice in člani NOSD so osebno od gospe Carol Bellamy v začetku septembra 2002 sprejeli zasluženo UNICEF-ovo priznanje za dosedanje zelo uspešno prostovoljno delo

Na pobudo NOSD se v Sloveniji prične obeleževati teden dojenja med 01. in 07. oktobrom
2002
2003
Deseti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v SB Celje

Drugi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel junija v ZD Ljubljana

Tretji simpozij v Laškem, ki je potekal med 10. in 11. oktobrom z naslovom: «Dojenje za zdravo življenje«
2003
2004
Tretji tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v ZD Murska Sobota

Pričeli smo z redno organiziranim izbirnim študijem »Dojenje in laktacija« za bodoče medicinske sestre in babice na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (doc. dr. Silvestra Hoyer )

Prvo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, ki je potekalo maja v Celju

To leto je narejena mednarodna raziskava, kjer je Slovenija po raziskavah zasedla prvo mesto glede na rojstvo novorojenčkov, ki so bili rojeni v NPP (85 %).
2004
2005
Četrti simpozij v Laškem, ki je potekal 30. septembra in 1. oktobra z naslovom: «Dojenje za zdravo življenje«

Peti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v ZD Maribor
2005
2006
10 let delovanja NOSD. V tem času je v odboru aktivno sodelovalo 38 članov in članic različnih strok in zaposlitev 17. januarja je narejena prva ocena NPP v Trbovljah

Ob sodelovanju članic in članov NOSD ter strokovnih služb Ministrstva za zdravje R Slovenije je nastal prvi slovenski prevod Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka
2006
2007
Enajsti 18 urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel aprila na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana

Peti simpozij v Laškem, ki je potekal med 05. in 06. oktobrom z naslovom: «Prvo dojenje- jamstvo za uspešno dojenje«

13. november je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v Mariboru
2007
2008
Drugo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje v sodobni praksi« je potekalo maja v Laškem

Tretje strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Nasprotujoča si mnenja o dojenju« je potekalo oktobra v Laškem
2008
2009
Dvanajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel aprila v ZZZV Ljubljana

Trinajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel maja v ZZZV Ljubljana

Šesti simpozij v Laškem, ki je potekal med 02. in 03. oktobrom z naslovom: «Dojenje – smo pripravljeni na nove izzive«
2009
2010
Šesti in sedmi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v SB Celje

Četrto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Doječe matere, otroci in zdravila« je potekalo oktobra v Laškem
2010
2011
Posodobljen izobraževalni film o laktaciji in spodbujanju ter tehnikah dojenja za nosečnice in mlade matere

13. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Celje

Sedmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – presegamo omejitve časa in prostora«
2011
2012
Peto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Iz razumevanja preteklosti načrtujemo prihodnost« je potekalo oktobra v Laškem
2012
2013
Osmi tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel marca v SB Novo mesto

Deveti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel aprila v SB Novo mesto

Osmi simpozij v Laškem, ki je potekal med 04. in 05. oktobrom z naslovom: «Dojenje – izziv sodobne ženske«
2013
2014
Štirinajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel marca v SB Nova Gorica

Šesto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje zmaga za vse življenje« je potekalo oktobra v Laškem
2014
2015
Petnajsti 20-urni tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje NPP, ki se je izvedel februarja v SB Jesenice

Deseti tečaj in učne delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Dojenju prijazne zdravstvene ustanove DPZU, ki se je izvedel novembra za primorske ZD v MC Ajdovščina

Sedmo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Dojenje in delo- naj deluje« je potekalo oktobra v Laškem

17. december je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Novo mesto
2015
2016
Prvi in drugi skupni modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel aprila in junija na Ginekološki kliniki v UKC Ljubljana

Prvi tečaj za ocenjevalce NPP in DPZU - prilagojen originalni tečaj: UNICEF/WHO Baby Friendly Hospital Initiative Assessor Training, 2009) izveden maja v Dobrni.

Priprava prvih prevodov dokumentov za uvajanje NEO-BFHI oddelkov na neonatalnih oddelkih UKC

Deveti simpozij v Laškem, ki je potekal med 07. in 08. oktobrom z naslovom: «Dojenje – ključ za trajnostni razvoj«

Oktobra je obeleženo 20 let delovanja NOSD, ob tem je UNICEF Slovenija podelil jubilejna priznanja za odlično in predano strokovno ter organizacijsko delo pri spodbujanju, podpori in zaščiti dojenja v Republiki Sloveniji. Priznanja so prejeli dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik, doc. dr. Silvestra Hoyer in prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec pediatrije
2016
2017
Tretji in četrti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel februarja na Debelem rtiču in junija v UKC Maribor

Osmo strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Skupaj ohranjamo dojenje« je potekalo oktobra v Laškem

Prva delavnica za zdravstveno osebje za pridobitev naziva Dojenju prijazen neonatalni oddelek (DPNO), ki je bil organiziran oktobra na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana
2017
2018
Drugi tečaj za zdravstveno osebje za pridobitev naziva Dojenju prijazen neonatalni oddelek (DPNO), ki je bil organiziran februarja na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana

Peti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel februarja v Celju

Interno izobraževanje za člane NOSD v aprilu v Ljubljani

16. april prevzame predsedovanje NOSD prim. Andreja TEKAUC GOLOB, dr. med, spec. pediatrije, IBCLC

8. junija je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v ZD Tolmin

Interno izobraževanje za izvajanje ocenjevanj NPP in DPZU za člane NOSD, ki je organizirano septembra v Ljubljani

Šesti modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel septembra v Celju

Deseti simpozij v Laškem, ki je potekal med 28. in 29. septembrom z naslovom: «Dojenje: dober temelj za življenje«

11. oktobra je narejeno prvo ocenjevanje DPZU v SB Slovenj Gradec
2018
2019
Sedmi modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel aprila v UKC Maribor

Deveto strokovno srečanje o laktaciji in dojenju »Iz prakse v prakso«, z naslovom »Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje«, ki je potekalo oktobra v Laškem
2019
2020
Osmi modularni učni tečaj in delavnice o laktaciji in dojenju za zdravstveno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic (NPP) in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov (DPZU), ki se je izvedel marca na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana
2020
To spletno mesto uporablja piškotke

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.