PobudaDojenju prijazno mesto

10 korakov do dojenju prijaznega mesta

10 korakov do Dojenju prijaznega mesta

V nadaljevanju so opisani splošni pogoji in kriteriji za izpolnjevanje posameznih korakov za pridobitev naziva Dojenju prijazno mesto

Prvi korak

Mesto ima napisano politiko o podpori dojenju, ki jo redno objavlja.

Obrazložitev:
Dobra politika in prakse opredelijo, kakšno je stališče vodstva mesta glede pobude DPM, razjasnijo njihov namen in obveznosti ter omogočajo trajnostno izvajanje pobude tudi po izteku mandata. Vodstvo mesta oblikuje izjavo, ki je del strategije mesta in usmerja nadaljnje odločitve ter pušča nekaj prostora za vodstveno presojo.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina pripravi dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje zgornjih štirih kazalnikov, ali
 • Določi akcijski načrt za dosego teh ciljev.


OPRAVLJENO:
Izpolnjeni so vsaj 3 od 4 kazalnikov.

Drugi korak

Mesto kot celota zagotavlja naklonjenost dojenju.

Obrazložitev:
Ta korak spodbuja in omogoča dojenje v vseh okoljih. Za optimalno vzdrževanje dojenja je pomembno, da so dojenčki hranjeni na njihovo željo. Matere vedo, da je pogostost dojenja odvisna od dojenčkovih potreb, zato jim mora biti dojenje omogočeno. Dojenje naj se ne izvaja v okolju, kjer odrasli ne bi uživali hrane, na primer v toaletnih prostorih.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina organizira 5 – urno izobraževanje, predavanja izvede NOSD in vodi evidenco o
  zaposlenih, ki so opravili izobraževanje.
 • Delovna skupina ima načrt ureditve prostorov za dojenje in dokazila o realizaciji (fotografije,
  spletne povezave).


OPRAVLJENO:
Izpolnjeni so vsi trije kazalniki.

Tretji korak

Vodstva zdravstvenih ustanov v mestu podpirajo optimalno dojenje.

Obrazložitev:
Zgodnje in izključno dojenje prvih šest 6 mesecev in nadaljevanje dojenja ob ustrezni dopolnilni prehrani do dopolnjenih dveh let starosti otroka oziroma tako dolgo, kot si mati in otrok želita. Ta opredelitev je vključena v mestno politiko/izjavo in se ob ustreznih obdobjih, npr. ob svetovnem tednu dojenja, posreduje vsem zdravstvenim ustanovam.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina razpravlja z vodstvi v lokalnih zdravstvenih ustanovah, kako najbolje doseči
  spoštovanje zgoraj navedenega.
 • Delovna skupina oceni ukrepe in spoštovanje pravil


OPRAVLJENO:
Izpolnjena sta oba kazalnika.

Četrti korak

Vse nosečnice so ustrezno poučene o prednostih dojenja, o tveganjih nepotrebne uporabe mlečne formule in kje lahko dobijo potrebno pomoč.

Obrazložitev:
Ta korak podpira Mednarodni kodeks trženja nadomestkov materinega mleka, ki poziva k nepristranskim informacijam v javnosti, zlasti o tveganjih uporabe mlečne formule za zdravje mater in otrok. Družine, ki imajo znanje in podporo, lahko sprejemajo informirane odločitve glede hranjenja dojenčkov. Zato morajo biti informacije dostopne vsem družinam, še zlasti tistim iz ranljivih skupin.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 •  Delovna skupina predloži gradiva ali osnutke gradiv.


OPRAVLJENO:
Izpolnjena sta oba kazalnika.

Peti korak

Zdravstvene ustanove v mestu so dojenju prijazne.

Obrazložitev:
Zdravstvena oskrba v mestu mora biti dojenju prijazna, če želi mesto podpirati dojenje. Raziskave potrjujejo, da celovita podpora dojenju pri predporodni, obporodni in poporodni oskrbi pripomore k uspešnejšemu dojenju.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina je seznanjena, da ima porodnišnica naziv NPP. Če je porodnišnica v postopku pridobivanja naziva NPP, se predloži dokumentacijo, da je 80 % zdravstvenih delavcev opravilo predpisano izobraževanje s področja dojenja in laktacije.
 • Delovna skupina je seznanjena, da ima zdravstvena ustanova naziv DPZU. Če je zdravstvena ustanova v postopku pridobivanja naziva DPZU, se predloži dokumentacijo, da je 80 % zdravstvenih delavcev opravilo predpisano izobraževanje s področja dojenja in laktacije.


OPRAVLJENO:
Vsi kazalniki morajo biti izpolnjeni.

Šesti korak

V mestu so na voljo skupine za pomoč doječim materam in svetovalci za dojenje.

Obrazložitev:
Podpora dojenju se mora izvajati tudi izven zdravstvenih ustanov. Zato morajo v mestu obstajati aktivne podporne skupine za doječe matere, kamor se jih lahko napoti. Ko se ustanovijo morajo vzpostaviti stik z zdravstvenimi ustanovami. Za podporo tega koraka je potrebno aktivno sodelovanje med izvajalci zdravstvenih storitev in skupinami, ki podpirajo dojenje, kakor tudi z mednarodno pooblaščenimi svetovalci za laktacijo (IBCLC) in laičnimi svetovalci (LLLI).

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina pomaga vzpostaviti podporno skupino za dojenje.
 • Delovna skupina preveri skladnost ukrepov


OPRAVLJENO:
Izpolnjen merljivi kazalnik

Sedmi korak

Poslovni subjekti v mestu izkazujejo naklonjenost dojenju.

Obrazložitev:
Poslovni subjekti, ki podpirajo dojenje, zagotovijo lokacije, kjer matere lahko dojijo.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina sodeluje s poslovnimi subjekti pri zagotavljanju in uporabi oznak v vitrinah in izložbah za tiste, ki se strinjajo.
 • Lokalne organizacije, na primer La Leche League, društva za dojenje, Rotary itd., lahko sodelujejo pri prepoznavnosti oznak / logotipov za dojenje.

OPRAVLJENO: Izpolnjen merljivi kazalnik

Osmi korak

Poslovni subjekti, zlasti zdravstvene ustanove, upoštevajo in izpolnjujejo načela Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka Svetovne zdravstvene organizacije.

Obrazložitev:
V Mednarodnem kodeksu o trženju nadomestkov materinega mleka (v nadaljevanju Kodeks) SZO je napisano, da je za zdravo rast in razvoj dojenčkov in malih otrok pomembno spodbujanje in zaščita dojenja. Kodeks pripomore pri podpori dojenja, zlasti v ranljivih zgodnjih mesecih otrokovega življenja. Opolnomočenje družin omogoča, da starši sprejemajo informirane odločitve o načinu hranjenja dojenčkov. Kodeks navaja, da neprimerno in nepotrebno trženje in distribucija nadomestkov materinega mleka v zdravstvenih ustanovah in podjetjih lahko vplivata na način prehranjevanja dojenčkov.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina sodeluje z lokalnimi zdravstvenimi organizacijami pri pripravi informativnih gradiv o dojenju, ki bodo nameščene v bližini hrane za dojenčke.
 • Delovna skupina oceni upoštevanje priporočil Kodeksa v trgovinah, drogerijah in lekarnah, ki prodajajo mlečno formulo in druge izdelke, ki jih opredeljuje Kodeks.


OPRAVLJENO:
Prvi in drugi kazalnik morata biti izpolnjena v 100 %, tretji in četrti pa vsaj v 50 %.

Deveti korak

Delovne organizacije v mestu poznajo in spoštujejo pravice doječih mater na delovnem mestu.

Obrazložitev:
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) upošteva pravice doječe matere na delovnem mestu in omogoča čas za dojenje, kar je potrebno za uspešno dojenje ob vrnitvi na delo. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) omogoča nadomestilo v času odmora za dojenje.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina pripravi informativna gradiva v tiskani ali elektronski obliki.
 • Delovna skupina pregleda spoštovanje teh določil v mestu.


OPRAVLJENO:
Izpolnjena sta oba kazalnika.

Deseti korak

Vzgojno izobraževalne ustanove v mestu vključujejo vsebine o dojenju v učne programe.

Obrazložitev:
Vsebine o dojenju naj bodo del zdravstvene vzgoje v vseh obdobjih življenja, da bo dojenje postala družbena norma.

Merljivi kazalniki:

Predlagani pristopi:

 • Delovna skupina predstavi pobudo in njen pomen vodjem vzgojno izobraževalnih ustanov.


OPRAVLJENO:
Izpolnjen je vsaj eden od dveh kazalnikov.

DPM novice

e-novice
Prijavite se na naše e-novice

Za prijavo na e-novice v obrazec vpišite svoj e-naslov in pošiljali vam bomo najbolj brane vsebine o dojenju.

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.