Terminološki slovar laktacije in dojenja

Terminološki slovar laktacije in dojenja

Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD) kot multidisciplinarna strokovna delovna skupina deluje pod okriljem UNICEF-a Slovenije že 25 let.

Eden prvih ciljev delovanja NOSD-ja je bil uvajanje stalnega in rednega izobraževanja zdravstvenega osebja in laične javnosti o pomenu in zaščiti dojenja. Članice in člani NOSD-ja so od ustanovitve dalje zelo aktivni pri organizaciji in izvedbi strokovno znanstvenih simpozijev in tečajev ter učnih delavnic o dojenju in laktaciji za zdravstveno osebje slovenskih porodnišnic in zdravstvenih ustanov. Prvi nacionalni projekt na tem področju je bila pobuda SZO-ja in UNICEF-a za Novorojencem prijazne porodnišnice (NPP). Kot nadaljevanje pobude za NPP smo od leta 2005 dalje uvajali pobudo za Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU). V pripravi je projekt Dojenju prijazni neonatalni oddelek (DPNO), v teku pa projekt Dojenju prijazno mesto (DPM), ki ga izvajamo skupaj z Ministrstvom za zdravje.

Pri našem delovanju smo kmalu začutili potrebo po poenotenju izrazov, ki jih uporabljamo v pisni in govorjeni obliki in se nanašajo na laktacijo in dojenje. Prvi zametki za bodoči slovar so nastajali že leta 2004, ko smo prevajali Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka. Letos, ko praznujemo 25 let delovanja NOSD, smo v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izdali prvi Terminološki slovar s področja laktacije in dojenja v slovenskem jeziku.

Kolofon:
Vrsta/vsebina:
Terminološki slovar

Naslov:
Terminološki slovar laktacije in dojenja

Urednica:
prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med, spec. pediatrije, IBCLC

Avtorji:
Andreja Arnšek Domjan, dr. med., spec. pediater
doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnolog
dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediater, svetnik
prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. pediater
asist. Polona Greif, univ. dipl. soc. ped., zakonska in družinska terapevtka
doc. dr. Silvestra Hoyer, univ. dipl. ped., viš. med. ses.
dr. Rok Kosem, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob.
Marjeta Rak Namestnik, mag. farmacije, specialist lek. farm.
pred. Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med, spec. pediater, IBCLC
pred. Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC.

Recenzentki:
Marjeta Žefran Drole, dr. med., spec. pediater
Tatjana Pavlin, dr. med., spec. pediater, IBCLC

Terminografski pregled:
dr. Simon Atelšek, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Oblikovanje:
Polonca Peterca

Tehnična urednica:
Danica Živec, mag. posl. ved

Založništvo in izdelava:
Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Spletno mesto: https://dojenje.unicef.si/slovar/  30.8.2021

Prva objava: 30.8.2021

Cena: 20,00 EUR

Ljubljana,  2021

Vam je gradivo všeč? Delite ga:
Terminološki slovar laktacije in dojenja

Terminološki slovar laktacije in dojenja

Brezplačno

Poglejte še
Všeč vam bo tudi