Modularni tečaj 2023
Spodbujanje in podpora dojenju v zdravstvenih ustanovah
2023

Na tečaju bodo udeleženci pridobili novo ali utrdili obstoječe znanje o dojenju in laktaciji, z namenom, da dosežemo enotno svetovanje, pomoč nosečnicam in materam ter zaščitimo izključno dojenje prvih šest mesecev in nato ob ustrezni dopolnilni prehrani do 2. leta ali po želji še dalj.

Udeleženci bodo spoznali postopek za pridobitev naziva Novorojencu prijazna porodnišnica (NPP), Dojenju prijazna zdravstvena ustanova (DPZU), Dojenju prijazna lekarna (DPL) in Dojenju prijazno mesto (DPM). Zdravstveni delavci v porodnišnici imajo matere v vedno krajši obravnavi, vendar postavijo pomemben temelj začetku dojenja, zato je njihovo znanje o dojenju izrednega pomena. S skrajšano ležalno dobo v porodnišnicah pa se je velik del svetovanja in pomoči materam prenesel na patronažno zdravstveno varstvo, otroški dispanzer in lekarne, s čemer želimo z znanjem in tehnikami pomoči opolnomočit tudi osebje iz primarne zdravstvene ravni. Če je doječa mati z otrokom sprejeta v bolnišnico, prav tako potrebuje strokovno obravnavo glede dojenja, da bo nadaljevala z dojenjem in/ali ohranila laktacijo.

Cilji tečaja za osebje zdravstvenih ustanov so poenotiti, posodobiti in utrditi osnovna znanja iz vodenja laktacije in dojenja v porodnišnicah, na neonatalnih intenzivnih oddelkih, kakor tudi kasneje v domači oskrbi, ob ambulantnih pregledih in na bolniških oddelkih ter v lekarnah, kamor prihajajo doječe matere in njihovi otroci.  

Tečaj je namenjen:

  • zdravstvenemu osebju porodnišnic,
  • zdravstvenemu osebju v zdravstvenih domovih, ki dela z nosečnicami, materami in otroki,
  • patronažnim medicinskim sestram, ki prve na terenu prihajajo v stik z odpuščenimi materami in novorojenci,
  • osebju bolniških oddelkov, ki prihajajo v stik z materami in otroci
  • osebju zasebnih zdravstvenih organizacij, ki želijo pridobiti naziv Dojenju prijazna zdravstvena ustanova (DPZU)
  • farmacevtskemu osebju v lekarnah.


Seveda so na tečaju dobrodošli tudi ostali zdravniki, medicinske sestre in drugo osebje, ki bodo na premišljeno strukturiranem učnem dogodku dobili sodobna znanja in spretnosti pri spodbujanju in
vzdrževanju dojenja.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke, zbornik predavanj, ki služi kot priročnik kasneje pri delu z doječimi (in ne doječimi) materami in dojenčki, ter možnost aktivnega sodelovanja v razpravah, izmenjavo izkušenj, spoznavanje različnih načinov dela v ostalih porodnišnicah, zdravstvenih organizacijah in na terenu.

V Sloveniji podobni tečaji in delavnice niso več neznanka. Novo je nekoliko daljše trajanje in nekaj novih vsebin, ki jih je nujno poznati za uspešno vzpostavljanje in vzdrževanje dojenja in torej tudi pri vzdrževanju ustreznih principov in prakse NPP in DPZU. V zadnjih letih pa tečaj izvajamo na modularni način z enotnim osnovnim modulom ter nato tremi ločenimi moduli – z modulom za osebje porodnišnic, modulom za osebje ostalih zdravstvenih ustanov in modulom za farmacevtsko osebje. Ostali udeleženci se bodo priključili tistemu modulu, ki bo najprimernejši glede njihovega delovnega okolja.

Predavatelji

Albina Linasi,
dipl. babica, IBCLC
Andreja Domjan Arnšek,
dr. med., spec. pediater
doc. dr.
Andreja Poljanec,
univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
prim.
Andreja Tekauc Golob,
dr. med, spec. pediater, IBCLC
pred.
Cvetka Skale,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Eva Macun,
dr. med., spec. gin. in porod.
doc. dr.
Evgen Benedik,
univ. dipl. inž. živ. tehnolog in klinični dietetik
Gordana Njenjić,
mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica
Maja Rustemagić Toskić,
dr. med., IBCLC
Marjeta Rak Namestnik,
mag. farm., spec. lek. farmacije
Marjetka Žefran Drole,
dr. med, spec. pediater
asist. mag.
Martin Bigec,
dr. med., spec. pediater
asist.
Polona Greif,
uni. dipl. soc. ped., ZDT
pred.
Renata Vettorazzi,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
dr.
Rok Kosem,
dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob.
dr.
Simona Rajtar Osredkar,
dr. med., spec. pediater
Tatjana Pavlin,
dr. med., spec. pediater, IBCLC
Datum:

25. maj 2023
26. maj 2023
27. maj 2023

Lokacija:
UKC Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana
Organizator:
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija