Modularni tečaj 2023
Spodbujanje in podpora dojenju v zdravstvenih ustanovah
2023

Na tečaju bodo udeleženci pridobili novo ali utrdili obstoječe znanje o dojenju in laktaciji, z namenom, da dosežemo enotno svetovanje, pomoč nosečnicam in materam ter zaščitimo izključno dojenje prvih šest mesecev in nato ob ustrezni dopolnilni prehrani do 2. leta ali po želji še dalj.

Udeleženci bodo spoznali postopek za pridobitev naziva Novorojencu prijazna porodnišnica (NPP), Dojenju prijazna zdravstvena ustanova (DPZU), Dojenju prijazna lekarna (DPL) in Dojenju prijazno mesto (DPM). Zdravstveni delavci v porodnišnici imajo matere v vedno krajši obravnavi, vendar postavijo pomemben temelj začetku dojenja, zato je njihovo znanje o dojenju izrednega pomena. S skrajšano ležalno dobo v porodnišnicah pa se je velik del svetovanja in pomoči materam prenesel na patronažno zdravstveno varstvo, otroški dispanzer in lekarne, s čemer želimo z znanjem in tehnikami pomoči opolnomočit tudi osebje iz primarne zdravstvene ravni. Če je doječa mati z otrokom sprejeta v bolnišnico, prav tako potrebuje strokovno obravnavo glede dojenja, da bo nadaljevala z dojenjem in/ali ohranila laktacijo.

Cilji tečaja za osebje zdravstvenih ustanov so poenotiti, posodobiti in utrditi osnovna znanja iz vodenja laktacije in dojenja v porodnišnicah, na neonatalnih intenzivnih oddelkih, kakor tudi kasneje v domači oskrbi, ob ambulantnih pregledih in na bolniških oddelkih ter v lekarnah, kamor prihajajo doječe matere in njihovi otroci.  

Tečaj je namenjen:

  • zdravstvenemu osebju porodnišnic,
  • zdravstvenemu osebju v zdravstvenih domovih, ki dela z nosečnicami, materami in otroki,
  • patronažnim medicinskim sestram, ki prve na terenu prihajajo v stik z odpuščenimi materami in novorojenci,
  • osebju bolniških oddelkov, ki prihajajo v stik z materami in otroci
  • osebju zasebnih zdravstvenih organizacij, ki želijo pridobiti naziv Dojenju prijazna zdravstvena ustanova (DPZU)
  • farmacevtskemu osebju v lekarnah.


Seveda so na tečaju dobrodošli tudi ostali zdravniki, medicinske sestre in drugo osebje, ki bodo na premišljeno strukturiranem učnem dogodku dobili sodobna znanja in spretnosti pri spodbujanju in
vzdrževanju dojenja.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke, zbornik predavanj, ki služi kot priročnik kasneje pri delu z doječimi (in ne doječimi) materami in dojenčki, ter možnost aktivnega sodelovanja v razpravah, izmenjavo izkušenj, spoznavanje različnih načinov dela v ostalih porodnišnicah, zdravstvenih organizacijah in na terenu.

V Sloveniji podobni tečaji in delavnice niso več neznanka. Novo je nekoliko daljše trajanje in nekaj novih vsebin, ki jih je nujno poznati za uspešno vzpostavljanje in vzdrževanje dojenja in torej tudi pri vzdrževanju ustreznih principov in prakse NPP in DPZU. V zadnjih letih pa tečaj izvajamo na modularni način z enotnim osnovnim modulom ter nato tremi ločenimi moduli – z modulom za osebje porodnišnic, modulom za osebje ostalih zdravstvenih ustanov in modulom za farmacevtsko osebje. Ostali udeleženci se bodo priključili tistemu modulu, ki bo najprimernejši glede njihovega delovnega okolja.

Predavatelji

Albina Linasi,
dipl. babica, IBCLC
Andreja Domjan Arnšek,
dr. med., spec. pediater
doc. dr.
Andreja Poljanec,
univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
prim.
Andreja Tekauc Golob,
dr. med, spec. pediater, IBCLC
pred.
Cvetka Skale,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Eva Macun,
dr. med., spec. gin. in porod.
doc. dr.
Evgen Benedik,
univ. dipl. inž. živ. tehnolog in klinični dietetik
Gordana Njenjić,
mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica
Maja Rustemagić Toskić,
dr. med., IBCLC
Marjeta Rak Namestnik,
mag. farm., spec. lek. farmacije
Marjetka Žefran Drole,
dr. med, spec. pediater
asist. mag.
Martin Bigec,
dr. med., spec. pediater
asist.
Polona Greif,
uni. dipl. soc. ped., ZDT
pred.
Renata Vettorazzi,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
dr.
Rok Kosem,
dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob.
dr.
Simona Rajtar Osredkar,
dr. med., spec. pediater
Tatjana Pavlin,
dr. med., spec. pediater, IBCLC
Licenčne točke

Udeležba na strokovnem srečanju zagotavlja licenčne in kreditne točk: 

Zdravniška zbornica Slovenije: predvidoma 22 kreditnih točk 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije: predvidoma 25 licenčnih točk za pasivne in aktivne udeležence     

Lekarniška zbornica Slovenije: predvidoma 10,5 licenčnih točk za pasivne udeležence in 4,0 licenčne točke za aktivne udeležence

Kotizacija in plačilo
250,00 EUR (DDV ni vključen v ceno)

Kotizacija vključuje 3 dnevno udeležbo na predavanjih, delavnicah in v razpravah, zbornik predavanj, ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi ter pogostitev med odmori (odmori za kavo in kosilo v četrtek in petek). 

Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

Prijava

Izpolnite spletno prijavnico ali natisnite in izpolnite fizično prijavnico in jo pošljete na UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana,  po e-pošti: dojenje@unicef.si. Število udeležencev je omejeno, zato prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.

Prijave zbiramo do 15. 05. 2023.

Če se kljub oddani prijavi tečaja ne boste mogli udeležiti, nam to čim prej sporočite ali še bolje: med sodelavci najdite zamenjavo. V kolikor se odjavite zadnje tri delovne dni pred tečajem, se, zaradi že nastalih stroškov, poravna 50 % kotizacije. V kolikor odjave ne sporočite, je potrebno poravnati celotno kotizacijo.

Odjavo obvezno sporočite na e-mail dojenje@unicef.si in ne preko telefona.

Kontakt in informacije

Dodatne informacije so na voljo po e-pošti dojenje@unicef.si ali po telefonu 031 667 895 (Danica Živec).

Datum:

25. maj 2023
26. maj 2023
27. maj 2023

Lokacija:
UKC Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana
Organizator:
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija
Kotizacija:
250,00 EUR (DDV ni vključen v ceno)