Strokovno srečanje 2022
XII. Mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji
2022

Vabimo vas na tradicionalni mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji, ki bo potekal v petek in soboto, 30. septembra in 1. oktobra 2022, v času tedna dojenja, ki v Sloveniji poteka vsako leto prvi teden v oktobru.

Cilj strokovnega srečanja ob tednu dojenja v Sloveniji je aktivna izmenjava izkušenj o dojenju po 1. letu, dojenju v praksi ter dojenju in zdravilih. Srečanje je namenjeno strokovnjakom različnih profilov, kot so: družinski zdravniki, pediatri, porodničarji, patronažne medicinske sestre, svetovalke za dojenje, zdravstveno osebje porodnišnic, pediatričnih oddelkov in ambulant ter drugih ustanov, kjer obravnavajo doječe matere in njihove otroke.

Povabili smo domače in tuje strokovnjake, ki delujejo na področju dojenja in prehrane otrok. Predviden je tudi dodaten čas za čim bolj aktivno razpravo o predavanjih ter izmenjavo izkušenj o laktaciji in dojenju v različnih okoljih.

Predavatelji

Andreja Domjan Arnšek,
dr. med., spec. pediater
doc. dr.
Andreja Poljanec,
univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
prim.
Andreja Tekauc Golob,
dr. med, spec. pediater, IBCLC
Andreja Valcl,
dr. med., spec. pediatrije
pred.
Cvetka Skale,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Irena Hribar,
dms
Dr.
Jana Lozar Krivec,
dr. med.
Dr.
José María Paricio Talayero,
dr. med.
viš. pred.
Ljubiša Pađen,
dipl. zn., mag. zdr. nege
Marjeta Rak Namestnik,
mag. farm., spec. lek. farmacije
dr.
Simona Rajtar Osredkar,
dr. med., spec. pediater
Urška Lučev,
mag. farm., IBCLC
Datum:

30. september 2022
1. oktober 2022

Lokacija:
Kulturni center Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško
Organizator:
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija in Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije