Tečaj laktacije in svetovanja o dojenju 2022/2023
100-urni tečaj v treh delih: "Tečaj laktacije in svetovanja o dojenju"
2022/2023

Namen tečaja je pridobitev poglobljenih znanj s področja dojenja in laktacije, pridobitev komunikacijskih veščin pri svetovanju doječim materam in priprava za opravljanje izpita za pridobitev naziva IBCLC.

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenemu osebju porodnišnic, patronažnim medicinskim sestram, ki prve na terenu prihajajo v stik z odpuščenimi materami in novorojenci, osebju zdravstvenih domov, ki prihaja v stik z doječimi materami in nosečnicami, osebju bolniških oddelkov, ki prihajajo v stik z doječimi materami in nosečnicami, farmacevtom, ki prihajajo v stik z doječimi materami in nosečnicami. Izobraževanja se lahko udeležijo tudi vsi tisti, ki jih tematika pritegne.

Predavatelji

Alenka Benedik,
svetovalka za dojenje pri LLL, IBCLC
prim.
Andreja Tekauc Golob,
dr. med, spec. pediater, IBCLC
pred.
Cvetka Skale,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
doc. dr.
Evgen Benedik,
univ. dipl. inž. živ. tehnolog in klinični dietetik
Lidija Žalec,
dr. med., IBCLC
Maja Rustemagić Toskić,
dr. med., IBCLC
asist.
Polona Greif,
uni. dipl. soc. ped., ZDT
pred.
Renata Vettorazzi,
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Tatjana Pavlin,
dr. med., spec. pediater, IBCLC
asist.
Tita Stanek Zidarič,
dipl. bab., MSc (UK), IBCLC
Urška Lučev,
mag. farm., IBCLC
Datum:

17. – 19. november 2022
12. – 14. januar 2023
30. marec – 1. april 2023

Lokacija:
Terme Dobrna, 2. sklop ON LINE, v primeru poslabšanja situacije s SARS cov2 bodo tudi ostala predavanja online
Organizator:
Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija