Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka za zaščito dojenja

Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka za zaščito dojenja

Strokovni članek avtorice pred. Renate Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org. Članek govori o Mednarodnem kodeksu o trženju nadomestkov materinega mleka.

Učinek trženja na hranjenje dojenčkov

Trženje nadomestkov materinega mleka lahko spodkoplje dojenje. V preteklosti je prispevalo k splošnemu upadu dojenja.

Ženske se ne morejo informirano odločiti o hranjenju svojega dojenčka, če dobivajo pristranske in napačne informacije. Podjetja ponujajo informacije o svojih izdelkih z namenom pospeševanja prodaje, zato so pristranski vir informacij.

Tudi dobro informirane ženske ne bodo imele osebne in socialne podpore potrebne za dojenje, če ne bodo ustrezne informacije in zdravstvena vzgoja o dojenju dosegle celotne družbe. Slabo informirane družine, prijatelji in zdravstveni delavci lahko spodkopljejo samopodobo celo dobro informirane ženske. Nasprotujoči si nasveti in subtilni pritiski ji lahko povzročijo dvome o njeni sposobnosti dojenja svojega otroka.

Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka

Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (v nadaljevanju Kodeks) je sprejela Svetovna zdravstvena skupščina leta 1981 z namenom, da zaščiti in promovira primerno hranjenje dojenčkov in malih otrok. Kodeks poziva k prepovedi neposrednega trženja nadomestkov materinega mleka in pripomočkov za hranjenje. Navaja tudi primerne načine za javno poučevanje o prehranjevanju dojenčkov. Poleg osnovnega Kodeksa je bilo do sedaj izdanih še več resolucij Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), ki nudijo podlago za sprejemanje ustreznih državnih ukrepov in naj bi določbe Kodeksa še nadgradili ter prilagodili potrebam in razmeram v posameznih državah.

Do leta 2020 je od 195 držav le 25 držav vključilo celoten Kodeks v zakonodajo, mnoge pa so ga vključile le del. V večini držav Evropske skupnosti, so vključili v zakonodajo evropsko direktivo iz leta 1991, ki ne zajema stekleničk, dud in nadomestkov materinega mleka (sokov, čajev, nadaljevalne formule, mleka za starejše otroke).

Spremljanje kršitev Kodeksa naj bi izvajala vlada, vendar naj bi pri tem sodelovali proizvajalci, distributerji, strokovne skupine in nevladne organizacije. Spremljanje ne sme imeti komercialnega vpliva.

Glavni namen Kodeksa je varna in ustrezna prehrana vseh dojenčkov. Za dosego tega cilja je potrebno:

 • zaščititi, promovirati in podpirati dojenje,
 • zagotoviti, pravilno uporabo nadomestkov materinega mleka, kadar so potrebni,
 • zagotoviti ustrezne informacije o hranjenju dojenčkov,
 • prepovedati oglaševanje ali kakršne koli drugačne oblike promocije nadomestkov materinega mleka.

Namen Kodeksa ni prisiliti ženske k dojenju proti njihovi volji. Namen Kodeksa je, da vsi prejmejo nepristranske in pravilne informacije o hranjenju dojenčkov.

Kodeks ščiti in zagotavlja nepristransko izbiro izdelkov tudi dojenčkom hranjenim z mlečno formulo. Omogoča jim izbiro podprto z znanstvenimi dokazi in ščiti otrokovo zdravje. Kodeks zagotavlja, da imajo označbe nadomestkov materinega mleka opozorila in pravilna navodila za uporabo, kar v primeru uporabe omogoča varno pripravo.

Izdelki, ki so vključeni v Kodeks

Kodeks se uporablja pri trženju in podobnih praksah za naslednje proizvode:

 • nadomestke materinega mleka, vključno z mlečnimi formulami,
 • druge mlečne proizvode, hrano (žitne kašice) in pijačo (čaji in sokovi za dojenčke) do starosti 36 mesecev, kadar se tržijo ali drugače predstavljajo kot ustrezni proizvodi za delno ali popolno zamenjavo materinega mleka,
 • stekleničke za hranjenje in cuclje.

Glede na priporočila naj bi bili dojenčki izključno dojeni šest mesecev. To pomeni, da katerakoli druga hrana ali pijača, ki jo damo pred to starostjo zamenjuje materino mleko.

Po starosti 6. mesecev je vse kar zamenjuje del mlečne prehrane dojenčka, ki naj bi ga pokrivalo dojenje, nadomestek materinega mleka npr. nadaljevalna mlečna formula in žitne kašice, ki se otroku ponudijo po steklenički.

Vendar Kodeks ne:

 • prepoveduje izdelave in razpoložljivosti nadomestkov materinega mleka,
 • vpliva na primerno uporabo dopolnilne hrane po 6. mesecu starosti otroka.

Promocija in zagotavljanje informacij

Na označbah proizvodov mora biti jasno poudarjena superiornost dojenja, potreba po nasvetu zdravstvenega delavca in opozorilo glede zdravstvenih nevarnosti. Ne smejo prikazovati slike dojenčkov, ali drugih slik ali besedila, ki bi idealiziralo uporabo mlečne formule.

Kodeks ne dovoli oglaševanja nadomestkov materinega mleka v javnosti.

Proizvajalci lahko o svojih proizvodih posredujejo nujne informacije za zdravstvene delavce glede sestavin in uporabe. Te informacije morajo biti predstavljene faktografsko in temeljiti na znanstvenih dokazih. Ne smejo biti v obliki reklamnega gradiva. Teh informacij o izdelkih se ne sme dajati materam. 

Če starši dobijo zdravstveno vzgojni material mora ta vsebovati informacije o:

 • pomembnosti dojenja,
 • nevarnosti zdravstvenih težav povezanih s hranjenjem po steklenički,
 • stroških povezanih z uporabo mlečne formule,
 • težavah pri relaktaciji (če bi mati ponovno želela dojiti otroka).

Vzorci in zaloge

Nikjer v zdravstvenem sistemu ne sme biti brezplačnih ali znižanih dobav nadomestkov materinega mleka. Zdravstvene ustanove morajo kupovati majhne zaloge mlečne formule, ki jo potrebujejo za otroke, ki niso dojeni, po rednih nabavnih kanalih.

Materam, njihovim družinam in zdravstvenim delavcem se ne sme dajati brezplačnih vzorcev nadomestkov. Materam se ne sme dajati vzorcev mlečne formule kot darilo ob odpustu iz porodnišnice/bolnišnice ali na terenu. Taki vzorci bi lahko spodbujali matere k uporabi teh izdelkov.

V situacijah, ko država omogoča cenejše nadomestke materinega mleka zaradi socialnega vzroka (npr. pri HIV pozitivnih ženskah, ki na podlagi informirane odločitvene dojijo), mora dobava potekati dokler otrok potrebuje ta nadomestek.

Proizvodi, ki se dajejo otrokom, ne smejo biti predmet donacije. Donacija se lahko preneha in otrok ne bo več dobil mlečne formule. Dojenček, ki ni dojen, bo v prvih 6. mesecih potreboval 20 kg mlečne formule v prahu in nato še veliko količino do 2. leta starosti.

 Vsi proizvodi morajo biti kakovostni in primerno shranjeni. Ne smejo se uporabljati proizvodi, ki jim je pretekel datum uporabe.

Oglaševanje v zdravstvenih ustanovah

 Proizvajalci in tržniki reklamirajo svoje izdelke v zdravstvenih ustanovah na različne načine:

 • Podarjajo plakate in koledarje. Običajno so lično oblikovani in lepo popestrijo prostor, vendar z namenom oglaševanja izdelkov.
 • Podarjajo lepa informativna gradiva, ki jih zdravstveni delavci lahko podarijo staršem. Veliko informacij je lahko zelo uporabnih, vendar pogosto spodkopavajo dojenje.
 • Podarjajo uporabne izdelke kot so pisala, tabele rasti itd. s svojimi logotipi. Včasih celo večje predmete kot so televizije, inkubatorje, itd.
 • Podarjajo vzorce ali izdelke.
 • Podarjajo darila zdravstvenim delavcem.
 • Oglašujejo v medicinskih revijah in drugi literaturi.
 • Plačujejo konference, srečanja, delavnice, potovanja, kosila zdravstvenim delavcem.
 • Sponzorirajo zdravstvene ustanove, podarjajo štipendije.

Zdravstveni delavci kot posamezniki in skupina lahko zaščitimo dojenčke in njihove matere pred trženjem nadomestkov, ki ovirajo dojenje. Zdravstveni delavci lahko in moramo:

 • odstraniti plakate, ki oglašujejo mlečno formulo, čaje, sokove in žitne kašice, kakor tudi tiste, ki oglašujejo stekleničke in cuclje,
 • zavrniti sprejemanje daril od proizvajalcev,
 • zavrniti možnost dajanja zastonj vzorčkov, daril in brošur materam,
 • ukiniti skupinska poučevanja nosečnic o pripravi mlečnih formul, še zlasti, če bi to delalo osebje proizvajalca,
 • izvesti individualno poučevanje o pripravi mlečne formule, v kolikor jo otrok potrebuje,
 • poročati o kršitvah Kodeksa avtoritetam, ki izvajajo spremljanje,
 • sprejemati le informacije o proizvodih, ki temeljijo na znanstvenih dokazih in so predstavljene faktografsko in ne kot reklamni material.

»Novorojencem prijazne porodnišnice«, »Dojenju prijazne zdravstvene ustanove« in »Dojenju prijazni neonatalni oddelki« morajo spoštovati Kodeks, če želijo pridobiti in obdržati naziv.

Donacije v izrednih razmerah

V izrednih razmerah so čista voda in pripomočki za pripravo umetne hranjene težko dostopni ali pa jih sploh ni. V takih situacijah hranjenje z umetnim mlekom poveča možnost podhranjenosti, bolezni in smrti.

V izrednih razmerah iz različnih virov prihajajo donacije mlečne formule, hrane in stekleničk, vključno z dobro organiziranimi in slabo informiranimi malimi skupinami in posameznikov. Poročanje v medijih lahko vodi v prepričanje, da ženske v kriznih situacijah ne morejo dojiti.

Take donacije je potrebno preprečiti, ker vodijo v:

 • Pošiljanje prevelikih količin mlečne formule, kar lahko povzroči, da jo prejemajo tudi otroci, ki je ne potrebujejo. Poleg tega nastanejo težave s skladiščenjem in odpadno embalažo.
 • Oglaševanje blagovnih znamk, kar lahko matere zavede, da so to priporočljive znamke.
 • Donacije pretečenih izdelkov ali neustreznih formul, ki so nevarne za uporabo.

Dodatni problemi se lahko pojavijo kadar:

 • navodila za pripravo mlečne formule niso v lokalnem jeziku,
 • se v izrednih razmerah priporoča hranjenje s stekleničko. 

Dodatne nevarnosti neomejenih zalog v izrednih razmerah

Če je mlečna formula množično dostopna in nekontrolirano razdeljevana, lahko to vodi pri materah, ki bi sicer dojile, do nižje samopodobe in občutka, da morajo dodajati formulo.

Dojenčki in njihove družine postanejo odvisni od mlečne formule. Če je dobava nezanesljiva lahko pride do podhranjenosti in drugih zdravstvenih težav povezanih z umetnim hranjenjem.

Velike donacije mlečne formule lahko prihajajo od podjetij, ki si kasneje želijo prodreti na trg in pričeti prodajati svoje izdelke.

 Če so donacije neizbežne, se lahko porabijo za kuhanje močnatih jedi za starejše otroke in ostale, ali pa se jih uporablja s pripomočki za laktacijo (npr. suplementer).

Povzetek

Trženje nadomestkov materinega mleka in stekleničk lahko spodkoplje materino samopodobo glede dojenja in vpliva tudi na širšo javnost.

Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka in pripadajoče resolucije podpirajo varno in ustrezno prehrano dojenčkov z zmanjšanjem izpostavljanja zdravstvenih delavcev in mater napačnim informacijam, ki ogrožajo dojenje, z zagotavljanjem pravilne uporabe nadomestkov materinega mleka, kadar so le ti potrebni, z zagotavljanjem ustreznih informacij o hranjenju dojenčkov, trženju in distribuciji nadomestkov materinega mleka.

Zdravstveni delavci lahko pomagamo zaščititi družine pred trženjem nadomestkov materinega mleka, če sledimo Kodeksu in onemogočimo nenamerno širjenje mlečne formule s sprejemanjem daril, zavračanjem distribucije izdelkov z logotipi, reklamnimi materiali in razdeljevanjem vzorcev materam.

Donacije nadomestkov materinega mleka se morajo v izrednih razmerah izvajati zelo skrbno, ker lahko poslabšajo prehrano in zdravstveno stanje dojenčkov.

Avtor

UNICEF NOSD logo
pred.
Renata Vettorazzi
dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

Vam je vsebina všeč? Delite jo:

Naj otrok izbira pot

Knjižna uspešnica

Terminološki slovar laktacije in dojenja

NOSD novice

e-novice
Prijavite se na naše e-novice

Za prijavo na e-novice v obrazec vpišite svoj e-naslov in pošiljali vam bomo najbolj brane vsebine o dojenju.

Najbolj brano

Najbolj brane vsebine