Varovanje prehrane mater in otrok med stopnjevanjem konflikta v Ukrajini in begunsko krizo

Varovanje prehrane mater in otrok med stopnjevanjem konflikta v Ukrajini in begunsko krizo

Skupna izjava

Mati, ki doji otroka

UNICEF, Svetovno združenje za prehrano in partnerji pozivajo vse vključene v odziv na krizo, ki je nastala kot posledica konflikta v Ukrajini, k zaščiti, spodbujanju in podpori prehrane in nege dojenčkov in majhnih otrok in njihovih skrbnikov. Odziv je ključnega pomena za preživetje in zaščito otrok z vidika zagotavljanje varnega in ustreznega prehranjevanja.  

Skupna izjava je bila izdana v pomoč pri zagotavljanju takojšnjih, usklajenih ukrepov različnih sektorjev glede hranjenja dojenčkov in majhnih otrok (Infant and Young Child Feeding (IYCF)).

Stopnjevanje konflikta bo poglobilo in povečalo humanitarne potrebe milijonov ljudi iz Ukrajine. Za begunce, notranje razseljene družine in ljudi, ki živijo v krajih, kje se odvijajo politični konflikti, obstaja zelo velika verjetnost, da se bodo znašli v izjemno težkem položaju, se soočali z visoko stopnjo stresa in negotovosti, pomanjkanjem hrane, slabimi higienskimi razmerami, tveganjem za nalezljive bolezni in pomembno ogroženim dostopom do zaščite.

Globalno priporočene prakse hranjenja dojenčkov in majhnih otrok (IYCF):

  1. Zgodnji začetek dojenja (v prvi uri po porodu)
  2. Izključno dojenje prvih 6 mesecev (brez dodajanja hrane ali tekočine, ki ni materino mleko, vključno z vodo, razen če za to obstajajo medicinski razlogi)
  3. Uvedba starosti primernega, varnega in prehransko ustreznega dopolnilnega hranjenja od 6. meseca starosti dalje
  4. Nadaljevanje z dojenjem do otrokovega 2. leta starosti ali /in dlje

V izrednih razmerah so najmlajši otroci najbolj izpostavljeni tveganju glede bolezni in umrljivosti. Posebno ranljivi so dojenčki, ki niso dojeni. Dostop do mlečne formule in priprava le-te sta namreč lahko motena. V Ukrajini je to zaskrbljujoče, saj je stopnja izključnega dojenja nizka, visok delež dojenčkov pa je delno ali v celoti odvisen od mlečne formule.

Več o dojenju v izrednih razmerah preberite tukaj.

Intervencije v podporo materam, skrbnikom in otrokom:

  1. Podpora materam, da začnejo in nadaljujejo z dojenjem, kar je prednostna naloga pri zaščiti zdravja in dobrega počutja dojenčkov in mater. Čeprav lahko stres pri nekaterih ženskah začasno zmoti nastajanje mleka, ni zelo verjetno, da do nastajanja ne bi prišlo, če matere in dojenčki ostanejo skupaj in prejemajo ustrezno podporo ob začetku in nadaljevanju dojenja. Podpora vključuje praktično pomoč glede vzpostavljanja dojenja, krepitve zaupanja, omogočanje stika kože s kožo ter podpora materi, da ostane v stiku z dojenčkom (npr. zagotovitev nosilke). Priporočljivo je, da pri tem sodelujejo obstoječe organizacije, ki podpirajo dojenje, in posamezni strokovnjaki za laktacijo iz Ukrajine in bližnjih držav.
  2. Podpora in zaščita prehranskih potreb dojenčkov in majhnih otrok, ki niso dojeni, in zmanjšanje tveganj, ki so jim izpostavljeni. Dojenčki, ki so izključno odvisni od mlečne formule, so v konfliktnih situacijah zelo ranljivi.  Potrebno jih je identificirati, oceniti njihove potrebe in jih opremiti z zalogo nujno potrebne pomoči, vključno z ustrezno mlečno formulo. Prav tako je potrebna dobava opreme in pripomočkov za higiensko shranjevanje, pripravo in hranjenje mlečne formule. Potrebno je zagotoviti praktično usposabljanje skrbnikov o higienski pripravi in ​​shranjevanju, svetovanje o hranjenju glede na otrokove potrebe ter redno spremljanje v UNICEF-ovih Modrih točkah, v okviru Rdečega Križa ali drugih ustreznih možnosti. Materam, ki svoje otroke, poleg dojenja, hranijo z mlečno formulo, je potrebno zagotoviti ustrezne spodbude in podporo za povečanje količine mleka in/ali vrnitev k izključnemu dojenju.
  3. V skladu z ukrajinsko uredbo1 naj se ne podpira, sprejema ali razdeljuje donacij nadomestkov materinega mleka, vključno s formulami za dojenčke, drugimi mlečnimi izdelki, komercialnimi dopolnilnimi živili, in opremo za hranjenje (kot so stekleničke, cuclji in ostali pripomočki za hranjenje). Potrebne zaloge nadomestkov materinega mleka bi morale biti zagotovljene kot del usklajene oskrbe na podlagi ocenjenih potreb in morajo biti skladne s Kodeksom. Darovano človeško mleko naj se ne bi distribuiralo, razen, če razlogi za to temeljijo na ugotovljeni potrebi, in v sodelovanju z državnimi/lokalnimi zdravstvenimi organi ali posredovanjem agencij Združenih narodov, ki morajo vključevati funkcionalno hladno verigo.
  4. Zagotavljanje razpoložljivosti in stalnosti hranljive, sveže hrane in osnovnih živil za otroke, ženske in družine. Kjer so ugotovljene pomanjkljivosti pri lokalnem dostopu in razpoložljivosti hrane, je potrebno olajšati dostop do starosti primerne in varne dopolnilne hrane za otroke od 6 do 23 mesecev, za starejše otroke in njihove negovalce, s posebnim poudarkom na nosečnicah in doječih materah.
  5. Zagotavljanje prednosti nosečnicam in doječim materam ter drugim skrbnikom majhnih otrok pri dostopu do hrane in dobrin, vključno z ustreznimi oblačili, vodo, zaščito, namestitvijo, psihosocialno podporo in drugimi storitvami za zadovoljevanje njihovih ključnih potreb. Potrebno je nameniti pozornost podpori ženskam v tranzitu, da se zmanjša stiska med potovanjem. Na mestih, kjer so omogočene različne storitve, je potrebno poskrbeti za varne in udobne prostore, v katerih lahko matere dojenčkom omogočijo varno hranjenje in nego.
  6. Prepoznavanje dojenčkov, otrok in mater z večjim tveganjem ter odzivanje na njihove potrebe. Ta skupina lahko vključuje: dojenčke z nizko porodno težo; podhranjene otroke, vključno z dojenčki, mlajšimi od 6 mesecev; otroke s posebnimi potrebami; otroke, ki imajo težave s hranjenjem; dojenčke, izpostavljene virusu HIV; dojenčke sirote; matere, ki so podhranjene oz. hudo bolne; matere, ki so travmatizirane, in primere, ko so matere ločene od svojih otrok.

Izvirno besedilo izjave je dostopno tukaj.

1 “Preventing the spreading of artificial breast-milk substitutes is defined by the Order of the Ministry of Health of Ukraine as of October 28, 2011 No. 715 “On Further Introduction of Hospital Favourable to a Child Expanded Initiative in Ukraine”.

Avtor

UNICEF_logo_800x800
UNICEF Slovenija

Vam je vsebina všeč? Delite jo:

Naj otrok izbira pot

Knjižna uspešnica

Terminološki slovar laktacije in dojenja

NOSD novice

e-novice
Prijavite se na naše e-novice

Za prijavo na e-novice v obrazec vpišite svoj e-naslov in pošiljali vam bomo najbolj brane vsebine o dojenju.

Najbolj brano

Najbolj brane vsebine